Advies, coaching & training2018-09-27T11:37:51+00:00
communicatie-expressie-ogen

Advies, coaching en training

Het aanbod van onze trainingen/ coaching concentreert zich rond de pijlers communicatie en presentatie. Aangezien geen bedrijf en geen persoon hetzelfde is en wij samen met de cliënt de uitgangspunten en de doelen van ieder trainingstraject bespreken, is ons pakket flexibel. Hieronder een aantal mogelijke coaching- en trainingsvoorbeelden.

Presenteren is meer dan een mededeling doen. Veel interessanter is het om je inzichten te delen met je publiek en of toehoorders. Je presenteren en goed communiceren begint bij jezelf. Het is een uitdaging om van een gesprek of presentatie meer te maken en je publiek echt te bereiken, deelgenoot te maken, te overtuigen.

Offerhaus Communicatie neemt de kwaliteiten van de deelnemers als uitgangspunt. Juist omdat het waardevol is dat iedereen verschillend is. En ieders effectiviteit wordt getraind op een pragmatische manier, zowel in groepsverband als individueel.

 • Goede voorbereiding en kritisch bepalen van inhoud.
 • Spreekvaardigheden, zoals verstaanbaarheid, prettige stemgeving, adequaat taalgebruik, en andere logopedische elementen, zoals ontspannen ademhaling, houding en levendige mimiek.
 • Adequate inzet van audiovisuele middelen.
 • Creativiteit, inventiviteit
 • Zelfvertrouwen
 • Uitstraling en durf
 • Luistervaardigheid
 • Inlevend vermogen
 • Interactie met het publiek
 • Doelmatig en prettig voeren en afronden van een gesprek
 • Overtuigend en ontspannen spreken in het openbaar.

Iedere organisatie is in beweging, verandert, krimpt in of breidt uit. Een soepele interne communicatie en gemotiveerde mensen vergemakkelijken zo’n proces, op een aangename manier. Offerhaus Communicatie werkt hieraan, in nauw overleg met de cliënt en met de medewerkers.

Trainingselementen:

 • Zelfkennis
 • Positieve houding
 • Open staan voor verandering
 • Zelfvertrouwen
 • Luistervaardigheid
 • Inlevend vermogen
 • Tolerantie, begrip en respect
 • Delen van inzichten
 • Doelmatig, kort en krachtig communiceren
 • Jezelf en elkaar aan afspraken houden
 • Je mening durven geven
 • Creativiteit en inventiviteit
 • Geven van opbouwende kritiek
 • Constructief samenwerken
 • Presteren onder druk

…..Elkaar de ruimte geven en succes gunnen

Offerhaus Communicatie traint en coacht mensen zodat hun zelfvertrouwen groeit en ze het beste van zichzelf kunnen laten zien.

Een mooi evenwicht leren vinden tussen alertheid en ontspanning. Onder andere door je op een andere manier voor te bereiden. Je capaciteiten en vaardigheden naar voren leren brengen en kijken of de bedrijfscultuur bij je past. De potentiële werkgever overtuigen van je motivatie en inzet. En daarbij vooral jezelf kunnen blijven.

Trainingselementen:

 • Goede voorbereiding en kritisch bepalen van inhoud.
 • Spreekvaardigheden, zoals verstaanbaarheid, stem- en taalgebruik, en andere logopedische elementen, zoals ademhaling, houding en mimiek.
 • Zelfkennis en zelfvertrouwen
 • Luistervaardigheid
 • Open staan voor vragen
 • Inlevend vermogen
 • Tolerantie, begrip en respect
 • Delen van inzichten
 • Je mening durven geven
 • Uitstraling en durf
 • Positieve en pro-actieve houding
 • Creativiteit en inventiviteit
 • Doelmatig en prettig voeren en afronden van een gesprek

Er wordt veel vergaderd in Nederland. Veel bedrijven zouden graag effectiever omgaan met de tijd, de inzet en de capaciteit van de medewerkers. Offerhaus Communicatie werkt met/ gelooft in een systeem waarbij doelgerichtheid, motivatie en respect voor elkaar de basis vormen van een gerichte, korte en prettige vergadering.

Trainingselementen:

 • Spreekvaardigheden, zoals verstaanbaarheid, stem- en taalgebruik, en andere logopedische elementen, zoals ademhaling, houding en mimiek.
 • Creativiteit, inventiviteit
 • Zelfvertrouwen
 • Uitstraling en durf
 • Luistervaardigheid
 • Zelfkennis
 • Positieve houding
 • Open staan voor verandering
 • Inlevend vermogen
 • Tolerantie, begrip en respect
 • Delen van inzichten
 • Doelmatig, kort en krachtig communiceren
 • Jezelf en elkaar aan afspraken houden
 • Je mening durven geven
 • Interactie met het publiek
 • Doelmatig en prettig voeren en afronden van een gesprek
 • Overtuigend en ontspannen spreken in het openbaar.

Natuurlijk komt ieder bedrijf regelmatig in aanraking met conflictsituaties, zowel intern als extern. De kunst is om hier ontspannen mee om te leren gaan en een effectieve werksfeer te creëren. Offerhaus Communicatie biedt handvatten hiervoor, gericht op de bedrijfssituatie en de specifieke problematiek. Ook kunnen wij middels een coaching traject mensen positiever en doelmatiger met elkaar leren communiceren.

Trainingselementen:

 • Spreekvaardigheden, zoals verstaanbaarheid, stem- en taalgebruik, en andere logopedische elementen, zoals ademhaling, houding en mimiek.
 • Creativiteit, inventiviteit
 • Zelfvertrouwen
 • Uitstraling en durf
 • Luistervaardigheid
 • Inlevend vermogen
 • Zelfkennis
 • Positieve houding
 • Open staan voor verandering
 • Interactie met het publiek
 • Doelmatig en prettig voeren en afronden van een gesprek

Een leidinggevende positie geeft iemand een zekere macht waar hij of zij mee om kan leren gaan op een open en enthousiasmerende wijze. Offerhaus Communicatie werkt hieraan en maakt hierbij gebruik van de sterke punten van de deelnemer. Onder meer wordt aandacht gegeven aan het motiveren van werknemers. Met gemotiveerd personeel werkt het immers veel aangenamer en doelgerichter.

Trainingselementen:

 • Spreekvaardigheden, zoals verstaanbaarheid, stem- en taalgebruik, en andere logopedische elementen, zoals ademhaling, houding en mimiek.
 • Creativiteit, inventiviteit
 • Zelfvertrouwen
 • Uitstraling en durf
 • Luistervaardigheid
 • Inlevend vermogen
 • Interactie
 • Doelmatig en prettig voeren en afronden van een gesprek
 • Overtuigend en ontspannen spreken in het openbaar

De werkmethode: in goed overleg

Wij vinden het belangrijk om met onze cliënten van gedachten te wisselen zodat we een gerichte training of coaching kunnen geven. In overleg met cliënt wordt een specifiek programma ontwikkeld, inclusief begroting en planning. De coaching/training wordt afgestemd op het werkgebied en het niveau van de deelnemers. Gedurende en na afloop van de coaching/training wordt geanalyseerd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Eigen inzet van het individu en het teamgevoel

Tijdens de coaching, training en workshops worden de deelnemers aangemoedigd zichzelf te zijn: doel is om het beste uit eenieder te halen en de cursisten te leren om optimaal gebruik te maken van hun eigen afzonderlijke capaciteiten. Middels eenvoudige, pragmatische tips, oefeningen en inzichten worden de vaardigheden uitgebreid. Bij workshops in groepen speelt ook de interactie en de samenwerking een grote rol.
Programmaonderdelen zijn bijvoorbeeld speciale cases, rollenspellen, luistervaardigheid- en improvisatieoefeningen. Vaak maken we gebruik van video/film.

Iedere deelnemer werkt vanuit zijn of haar eigen niveau

Binnen de training/ coaching wordt met iedere deelnemer gewerkt aan persoonlijke aandachtspunten, elk op hun eigen niveau.

Opbouw van workshops voor een hoger rendement

De opbouw en wijze van coaching & training zijn oorspronkelijk en enthousiasmerend. Om het rendement uit de coachings/ trainingen te optimaliseren, worden ze meestal in twee of meerdere delen gegeven. Een regelmatige opfriscursus kan ertoe bijdragen dat de kennis beter blijft hangen en een tweede natuur wordt.
De coachings en trainingen worden in overzichtelijke groepen of individueel gegeven. Er zijn deeltrajecten waarbij individuele begeleiding meer resultaat heeft en situaties waarbij grotere groepen een meerwaarde hebben. Dit laatste kan bijvoorbeeld bij motivatieprogramma’s goed werken. Veel bedrijven kiezen voor een samengestelde aanpak.

Stermodel

Gedurende de trainingen en coaching komen allerlei onderwerpen aan bod, aan de hand van de zes pijlers van communicatie volgens het Stermodel: spreken, luisteren, inhoud, vorm, creativiteit en ‘ik’.

Lees meer over ons Stermodel