Stermodel van Offerhaus communicatie2018-09-27T11:49:09+00:00
communicatie-expressie-creativiteit

Het Stermodel © 2008-2018 Offerhaus

Door middel van het Stermodel worden uw talenten en werkpunten op het gebied van communicatie en presentatie in kaart gebracht. Zo ontwikkelt u uw zelfinzicht en van daaruit kunt u gericht werken aan de verschillende onderdelen. Gedurende de workshops worden uw kwaliteiten op individueel niveau geïnventariseerd volgens de zes pijlers van het Stermodel: spreken, luisteren, vorm, inhoud, creativiteit en ‘zelf’. Deze zes pijlers zijn door de jaren heen constante factoren gebleken, die leiden tot evenwicht en doeltreffendheid in onze programma’s.

Op ieder punt gaat u werken aan elementen die uw groei kunnen bevorderen.

stermodel

We hebben een model ontwikkeld om uw verschillende kwaliteiten op het gebied van communicatie en presentatie inzichtelijk te maken. Dit model noemen we het Stermodel. Om te kunnen zien hoe uw ster is opgebouwd werken we met de volgende zes factoren.

stermodel

1. Te beginnen met uzelf. Ieder mens is anders en dat moet ook zo blijven. Het gaat erom dat u het beste uit uzelf haalt. Zowel op het gebied van zelfinzicht, als wat betreft uitstraling. Dat u uw talenten benut, durf toont en kunt inspireren. Dat u uw zwaktes leert kennen en waar nodig expertise van anderen inzet.

stermodel

2. De inhoud van uw verhaal moet uiteraard 100% kloppen, logisch opgebouwd en actueel zijn. Overzicht bieden van de stof en inzicht geven in uw visie.

stermodel

3. Maar u kunt pas overtuigen als de vorm ook tot de verbeelding spreekt, de ander(en) raakt en beweegt.

stermodel

4. Spreekvaardigheid is meer dan verstaanbaar zijn. Meer dan een rij argumenten. En meer dan een groot volume. Spreken is meer dan praten

stermodel

5. En spreken wordt communicatie als u ook kunt luisteren. En u kunt inleven in de ander, interactie kunt bewerkstelligen.

stermodel

6. En tot slot, om uit te blinken: de factor creativiteit. Het vermogen hebben om te improviseren. En vrij te associëren. Met een juiste dosis humor.