Logopediepraktijk Statenkwartier, ambulant

 

Behandelperiode en frequentie

Een logopediebehandeling duurt 20 a 30 minuten,  het gemiddelde logopedie traject duurt zo'n 2 a 3 maanden. Meestal is de frequentie één maal per week; soms verdient het de voorkeur om te starten met 2 x per week en na een tijdje over te gaan op 1 x per week. Vervolgens wordt de frequentie meestal afgebouwd en uiteindelijk volgt er een controle na enkele maanden.

Onze werkmethode

In onze praktijk werken we zoveel mogelijk in groepjes van patienten met dezelfde problemen. We hebben gemerkt, dat deze methode snel en effectief werkt op meerdere fronten: de patient gaat over het algemeen sneller vooruit en wij voorkomen zo veelal de wachtlijsten. Men wordt ingedeeld naar hulpvraag en bij kinderen ook naar leeftijd. Het kan voorkomen dat er in het begin nog geen groepje is waar u of uw kind inpast en dat dit gaandeweg wel het geval is; dan passen we dit  -in overleg- aan. Ook kan het zijn dat u of uw kind start in een groepje, maar na enige tijd overstapt naar een andere (hogere) groep of juist naar een individuele sessie.

Kosten en vergoeding

Gezien de arbeidsintensieve en moeizame betalingstrajecten van de zorgverzekeraars gaan wij zo snel mogelijk over op een pinautomaat, waarbij er direct afgerekend dient te worden. Ook kunt u per maand vooruitbetalen indien uw kind alleen naar de logopedielessen komt. De kosten per behandeling zijn 35,00 euro. Uw verzekeringsmaatschappij vergoed hiervan een aanzienlijk deel: 27,10 euro. U dient de rekening dus zelf in bij uw verzekeringsmaatschappij.

Logopedie als je op school zit

Logopedie is geen overbodige luxe en heeft vaak zelfs een medische oorzaak. Daarom zit het in het basispakket van de ziektekosten en wordt het door zorgverzekeraars in principe vergoed. Scholen moeten dus vrijgeven voor een logopedische behandeling en doen dit ook over het algemeen zonder problemen. Zij hebben begrip voor het belang van de therapie en kunnen de ontwikkelingen op de voet volgen door eigen observatie, gesprekken met u, gesprekken met de logopedist en door middel van het logopedieschrift van het kind.

 

Logopedielessen als je werkt

Het is een afweging of u een periode lang op uw werk afwezig kunt zijn gedurende pakweg een uur. Daar logopedie een paramedisch vak is, zit het in het basispakket van de zorgverzekeraars en worden de kosten in principe door hen vergoed. Derhalve hebben de meeste werkgevers het volste begrip voor deze tijdelijke afwezigheid en is tijd hiervoor vrijnemen niet noodzakelijk; men krijgt hiervoor vrij.  Wel proberen wij werkende mensen natuurlijk zoveel mogelijk in te plannen op die tijden die logistiek het gunstigst voor hen uitkomen als het even kan!