We hebben ons vooral toegelegd op de KIK-training, waar erg veel vraag naar is en op andere logopedische groepstrainingen. In september starten er groepsbehandelingen op het gebied van sliktraining, hyperventilatie, adem-stemtraining en spel/ taaltherapie.

De komende tijd zullen wij gebruiken om één en ander op te zettten. Houdt deze site in de gaten voor meer nieuws over de nieuwe ingeslagen weg!

Ook zullen er inschrijfformulieren online op de site komen te staan zodat u zich in kunt schrijven voor de diverse behandelingen.

Achtergrondinformatie van onze logopediepraktijk

In 1990 is de logopediepraktijk Offerhaus Communicatie opgezet door logopediste Marjet Offerhaus in een pand aan de Vrederustlaan in een ruimte van de huisartsenpraktijk van Dr. Strijers en Dr. Goense. Een aantal jaren later werd er een 2e praktijk geopend in het Statenkwartier aan de Frankenslag, gevestigd bij de huisartsenpraktijk van Dr. v. Exter en Dr. Wynia.   Door de jaren heen zijn er verscheidene logopedistes bij ons werkzaam geweest.

In 2004 is het pand op de Statenlaan 52 betrokken in een ruimte van Studiecentrum Groos. Inmiddels was de praktijk aan de Vrederustlaan opgeheven, vanwege de te hoge werkdruk en het landelijk tekort aan logopedisten. In november 2007 is de praktijk met Studiecentrum Groos meeverhuisd naar de van Bleiswijkstraat . Per 1 mei 2008 is voor een ambulante formule gekozen: de logopedie wordt in kleine groepjes gegeven op scholen (en op andere locaties.) De groepsbehandelingen staan nu centraal.

Ook worden er trainingen gegeven op allerlei gebied omtrent logopedie, communicatie en presentatietechnieken. Zie hiervoor ons gedeelte Training & Advies.

 

onze werkmethode

In onze praktijk werken we zoveel mogelijk in groepjes van patienten met dezelfde problemen. We hebben gemerkt, dat deze methode snel en effectief werkt op meerdere fronten: de patient gaat over het algemeen sneller vooruit en wij voorkomen zo veelal de wachtlijsten. Men wordt ingedeeld naar hulpvraag en bij kinderen ook naar leeftijd. Het kan voorkomen dat er in het begin nog geen groepje is waar u of uw kind inpast en dat dit gaandeweg wel het geval is; dan passen we dit  -in overleg- aan. Ook kan het zijn dat u of uw kind start in een groepje, maar na enige tijd overstapt naar een andere (hogere) groep.

behandelperiode en frequentie

Een logopediebehandeling duurt 20 a 30 minuten, het gemiddelde logopedie traject duurt zo'n 2 a 3 maanden. Meestal is de frequentie één maal per week; soms verdient het de voorkeur om te starten met 2 x per week en na een tijdje over te gaan op 1 x per week. Vervolgens wordt de frequentie meestal afgebouwd en uiteindelijk volgt er een controle na enkele maanden.

 logopedie als je op school zit

Logopedie is geen overbodige luxe en heeft vaak zelfs een medische oorzaak. Daarom zit het in het basispakket van de ziektekosten en wordt het door zorgverzekeraars in principe grotendeels vergoed. Scholen moeten dus vrijgeven voor een logopedische behandeling en doen dit ook over het algemeen zonder problemen. Zij hebben begrip voor het belang van de therapie en kunnen de ontwikkelingen op de voet volgen door eigen observatie, gesprekken met u, gesprekken met de logopedist en door middel van het logopedieschrift van het kind.

 logopedielessen als je werkt

Het is een afweging of u een periode lang op uw werk afwezig kunt zijn gedurende pakweg een uur. Daar logopedie een paramedisch vak is, zit het in het basispakket van de zorgverzekeraars en worden de kosten in principe grotendeels door hen vergoed. Derhalve hebben de meeste werkgevers het volste begrip voor deze tijdelijke afwezigheid en is tijd hiervoor vrijnemen niet noodzakelijk; men krijgt hiervoor vrij.  Wel proberen wij werkende mensen natuurlijk zoveel mogelijk in te plannen op die tijden die logistiek het gunstigst voor hen uitkomen als het even kan!

Indien u een afspraak wilt maken kunt u uw voorkeurstijden / dagen aangeven per mail.

kosten en vergoeding

Gezien de arbeidsintensieve en moeizame betalingstrajecten van de zorgverzekeraars gaan wij zo snel mogelijk over op een pinautomaat, waarbij er direct afgerekend dient te worden. Ook kunt u per maand vooruitbetalen indien uw kind alleen naar de logopedielessen komt. De kosten per behandeling zijn 35,00 euro. Uw verzekeringsmaatschappij vergoed hiervan een aanzienlijk deel: 27,10 euro. U dient de rekening dus zelf in bij uw verzekeringsmaatschappij.