Offerhaus Communicatie

Prins Mauritslaan 83
2582 LP  Den Haag
Uw e-mailbericht kunt u sturen naar info@offerhauscommunicatie.nl
tel. 06-21275508          en         (tijdens de trainingen en besprekingen nemen we de telefoon niet aan)
 
 
KvK Den Haag nr. 27.131.858      ABN-AMRO bankrekeningnr.  48.23.18.848