Offerhaus Communicatie is mobiel en kan ingehuurd worden voor trainingen per september!

Bijvoorbeeld door scholen:

Scholen kunnen zich aanmelden voor  logopedische begeleiding. De school stelt een ruimte ter beschikking voor de logopedie. In het begin vindt er een screening van de kinderen van groep 2 plaats. Ouders kunnen kiezen voor een behandeling op school, maar ook om buiten school naar een andere logopedist te gaan voor behandeling; zij krijgen dan het advies van de screening mee.

Een groepstraining voor afwijkende slikgewoonten voor oudere  kinderen die een beugel hebben of krijgen, kan ook aangevraagd worden. Deze cursus bestaat uit 10 lessen.

e-mail info@offerhauscommunicatie.nl           

 

  

We gaan ons meer toeleggen op de KIK-training, waar erg veel vraag naar is en op logopedische groepstrainingen. In september starten er groepsbehandelingen op het gebied van sliktraining, hyperventilatie, adem-stemtraining en spel/ taaltherapie.

De komende tijd zullen wij gebruiken om één en ander op te zettten. Houdt deze site in de gaten voor meer nieuws over de nieuwe ingeslagen weg!

Ook zullen er inschrijfformulieren online op de site komen te staan zodat u zich in kunt schrijven voor de diverse behandelingen.

 

 

Sollicitatietraining op het Voortgezet Onderwijs

 

Offerhaus Communicatie geeft ook Sollicitatietrainingen op Middelbare scholen.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie en voor quotes van leerkracht en leerlingen.