Is dat ook logopedie?! Frequently asked questions.


In de praktijk merken we vaak dat het niet bekend is wat een logopediste allemaal doet. Je hoeft geen zwaar “spraakgebrek” te hebben om voor logopedie in aanmerking te komen en er baat bij te kunnen hebben! Onder logopedie valt niet alleen uitspraak - zoals bijv. slissen- maar ook bijvoorbeeld taalproblemen (bij kinderen en volwassenen), de juiste slikbeweging, stotteren, stemproblemen, lees-/spellingsproblemen en hyperventilatie. Bovendien kan het ook ontzettend leuk zijn je uit interesse te bekwamen in communicatievaardigheden door bijvoorbeeld een presentatietraining te volgen.

Hieronder staan wat recente voorbeelden van vragen van cliënten:

Mijn kind zit meestal met zijn mond open, is dat erg?

Ja! Als een kind meestal met zijn mond open zit kan dit verschillende gevolgen hebben:

1) Het kind is verminderd verstaanbaar.
2) Het maakt een slome indruk door de slappe manier van spreken
3) Het kind wordt sneller verkouden en zal eerder een oorontsteking krijgen omdat het door de mond ademt.
4) De tanden gaan scheef staan doordat het kind met de tong tussen zijn tanden spreekt (interdentaal spreken). Het kan invloed hebben op de stand van het gebit, vaak slikt het kind dan namelijk ook met zijn tong tussen zijn tanden (interdentaal) en deze persende beweging duwt de tanden naar voren. Als die druk van de tanden bij het slikken erg groot is (bij een echte forse tongpers) dan kan er zelfs een ‘open beet’ ontstaan; een ronde opening tussen de voortanden terwijl het kind de kiezen op elkaar heeft; de tong past als het ware door het gaatje! Het kind zal dan op termijn vrijwel zeker een beugel nodig hebben, maar een flink deel van die verkeerde gebitsstand kun je alvast verminderen met een logopedische behandeling. Als je een beugel krijgt is het overigens heel belangrijk om eerst het interdentaal slikken/spreken af te leren, anders is de kans groot dat de tanden weer in de verkeerde stand gaan staan als de beugel er weer uit is en dan is alles een beetje voor niets geweest...

Het is dus verstandig hiervoor naar een logopedist te gaan. Over het algemeen trainen we spelenderwijs de mondmotoriek zodat de spieren in de mond sterker worden en beter aangestuurd kunnen worden en zodat het makkelijker wordt om de lippen op elkaar te houden en door de neus te ademen. Verder trainen we het slikken en het goed uitspreken van de klanken.

met water kun je ook oefenen!


Ik kom tijdens vergaderingen zo slecht uit mijn woorden, is daar wat aan te doen?

Natuurlijk.
Veel mensen raken zich pas bewust van de manier waarop zij spreken als ze onder spanning moeten spreken. Dan merken ze ineens dat hun ademhaling in de war raakt, dat ze te snel spreken of dat ze niet goed verstaanbaar zijn. Vaak verlopen bovenstaande processen tijdens het ontspannen spreken ook niet helemaal goed, maar dan valt het minder op. Deze vaardigheden zijn te trainen middels logopedie en in combinatie met onze presentatietraining kan je je dan prima bekwamen in het spreken in het openbaar. Zo wordt het geven van presentaties, het houden van praatjes, maar ook het geven van je mening in een vergadering, een groep en of aan een meerdere een stuk makkelijker.

Mijn kind is hees, is hij niet wat jong om daar wat aan te doen?

Zeker niet.
De stem is een instrument waar je je hele leven mee moet doen. Door verkeerd stemgebruik kan de stem geïrriteerd raken en kunnen er stembandknobbeltjes op de stembanden ontstaan. Dit kan je horen aan de stem doordat deze hees gaat klinken. En misschien is de stem zelfs af en toe wel helemaal weg. Vaak gaat dit gepaard met keelpijn; een branderig en vermoeid gevoel in de keel. Meestal gaat het na een paar dagen weer wat beter, maar bij het minste of geringste is het weer mis. Dat komt omdat het stemmisbruik er nog steeds is.
Knobbeltjes zijn met logopedie weg te trainen en dat is geen overbodige luxe want als deze knobbeltjes lang blijven bestaan kunnen ze verworden tot poliepen. Poliepen zijn alleen operatief te verwijderen. En poliepen kunnen zich ook ontwikkelen tot kwaadaardige tumoren. Het is dan ook van groot belang in geval van heesheid een logopediste in te schakelen.
Kinderen moeten leren hun stem niet te forceren door te schreeuwen, te fluisteren of gekke stemmetjes na te doen. Verder zullen ze een goede ademtechniek moeten leren. Voor jonge kinderen is het best moeilijk om dit allemaal te leren maar je moet je goed realiseren dat je kind zijn stem nog zijn hele leven nodig heeft. Dus verantwoord gebruik van de stem is noodzakelijk!

Mijn logopedist heeft mij gevraagd om eerst een bezoek te brengen aan de KNO-arts. Waarom is dit nodig en moet ik me nu zorgen maken?

De logopedist zal in bepaalde gevallen aanraden om eerst een KNO-arts een stembandbeeld te laten bepalen. Dan heb je een goed uitgangspunt voor de behandeling en dan weet je als logopedist zeker dat je op de goede weg zit met de behandeling. Meestal gaat het toch gewoon om knobbeltjes. Het kan ook zijn dat er teveel lucht over de stembanden wordt geblazen tijdens het spreken, waardoor de stem erg stemloos klinkt. Ook dan kun je met logopedische oefeningen goed aan de slag en dan weet je tenminste dat het niet iets anders is. Maar de klank van de stem of de wijze van slikken kan de logopedist ook doen denken aan iets anders (bijv. poliepen of een éénzijdige stembandverlamming met andere onderliggende oorzaken) en dan is het maar beter om het zeker te weten. Als er iets anders aan de hand is, wordt dat onderschept door de KNO-arts en kan hij ingrijpen op een kundige en efficiënte manier.

De logopedist adviseerde mij een verwijzing voor een specialist te vragen, wat heeft dat nou met mijn spraak te maken?

Logopedie is een paramedisch vak. We weten dus een heleboel op medisch gebied en dat kan er toe leiden dat we iets zien bij een patiënt waardoor we aan een bepaald ziektebeeld denken. Als we een vermoeden hebben, dan moeten we een arts inschakelen om de diagnose te kunnen laten stellen. Als logopedist zie je de patiënt vaak op een andere manier intensiever dan de huisarts en hierdoor kunnen bepaalde problemen eerder in onze praktijk opvallen. Het zou dom zijn om dit dan af te doen met ‘nou ja , het is niet mijn gebied, dus laat maar’. Juist omdat dingen op het medische vlak zo vaak met elkaar verbonden zijn. Door met andere disciplines samen te werken kun je vaak de stukjes van de puzzel bij elkaar gaan leggen en de aanpak daarop afstellen, waar de patiënt natuurlijk bij gebaat is.

Een paar voorbeelden van verschillende disciplines waar we mee te maken hebben:

Neurologie: Bij een hersenbloeding kan een beschadiging ontstaan waardoor het praten en begrijpen niet meer
makkelijk gaat.
Dysarthrie- en afasiepatiënten hebben dus te maken met een neuroloog en een logopedist

KNO-heelkunde:-Als je gehoor niet goed is dan wordt de communicatie bemoeilijkt. Verminderd gehoor op jonge leeftijd
betekent niet zelden een spraak en taalontwikkelingsachterstand. Buisjes kunnen een oplossing zijn voor kinderen met veel oorontstekingen. En daarbij natuurlijk logopedische zorg om te werken aan de spraak en de taal. Voor sommige ouderen met gehoorproblemen is misschien een gehoorapparaat nodig. Een logopedist kan werken aan de spraak en het spraakafzien.

-Als je altijd verkouden bent, zijn je amandelen misschien te groot en moeten die verwijderd worden. Veel kinderen die steeds verkouden zijn horen minder goed en praten vaak met te slappe mond en tongspieren.

-Als je je stem verkeerd gebruikt, heb je misschien poliepen op je stembanden en is een operatie noodzakelijk. En daarna kan een logopedist je leren je stem goed te gebruiken, zodat het niet weer mis gaat.

Orthodontie: Als je tanden niet goed staan krijg je een beugel. Door bij de logopedist te werken aan een betere
verhouding in de mond bij het spreken en het aanleren van de juiste slikbeweging versnel je dat proces en
voorkom je dat de tanden weer verkeerd gaan staan, zodra de beugel er uit is.

Een juiste slikbeweging aanleren is ook best leuk en lekker! Steeds maar weer kijken of je tong goed schoon is na het slikken...

Spreekbeurten houden is een crime voor mijn kind!

Spreken voor een groep mensen vind bijna iedereen wel spannend. Bij sommige kinderen is dit echter zo extreem dat ze er buikpijn van krijgen of niet meer naar school willen. Vaak zijn deze kinderen wat verlegen, komen minder goed uit hun woorden dan andere kinderen of vinden het moeilijk hoe ze het verhaal moeten structureren. Bij de logopediste kan een kind leren dat het leuk is om over onderwerpen waar zij veel van weten te vertellen. Het kind leert hoe je een verhaal goed opbouwt, wat leuk is om te vertellen of te laten zien. Dit alles wordt geoefend bij de logopediste, dus een één op één situatie. Hier kan een kind in een veilige omgeving ontdekken hoe het is om een spreekbeurt te houden. Als dit goed gaat kan de stap genomen worden om toch voor de groep op school iets te vertellen over een favoriet onderwerp. Onze KIK-Dit ben ik! training kan ook uitkomst bieden: in deze vrolijke weerbaarheidstraining leert uw kind in een groep van alles rondom het thema 'beter uit de verf komen en lekker in je vel zitten' ! Op onze site www.kikditbenik.nl vindt u meer informatie hierover.Ik heb de ziekte van Parkinson, kunt u wat voor mij betekenen?

De ziekte van Parkinson is een progressieve spierziekte. Ook de spieren van de mond en het gelaat worden daarbij aangedaan. Veel voorkomende logopedische klachten zijn: slechte verstaanbaarheid, maskergelaat, gebrek aan intonatie, speekselvloed, moeite met verwoorden van verhalen en slikproblemen. Het maken van een “vlakke indruk” is een veelgehoorde klacht. Een logopediste kan bij deze klachten zeker wat voor u betekenen. Door het trainen van de mondmotoriek, de mimiek en de intonatie wordt de communicatie levendiger en minder vlak. Het is echter afhankelijk van het stadium van de ziekte in hoeverre resultaat geboekt kan worden. Twijfel dus niet en schakel bijtijds een logopedist in om uw communicatievaardigheden zo lang mogelijk goed te behouden!


Ik denk dat mijn kind dyslectisch is. Wat is nu verstandig?

Als kinderen problemen hebben op school met lezen en spellen en verder goed mee kunnen komen is er een kans dat er sprake is van dyslexie. Als uw kind dyslectisch is betekent dat dat uw kind normaal intelligent is maar uitvalt op lezen en/of spellen. Deze diagnose kan alleen door psychologen worden gesteld! Dus leerkrachten of remedial teachers kunnen alleen een verdenking van dyslexie hebben maar géén diagnose stellen. Voor het vervolg van uw kinds school- en studieloopbaan is het van groot belang dat de diagnose goed gesteld wordt en dat er een dyslexie verklaring wordt afgegeven. Deze is van belang voor bijvoorbeeld extra tijd tijdens examens. Dat lijkt wellicht nog heel ver weg voor uw kind, maar het is van wezenlijk belang voor zijn toekomstmogelijkheden!
Wij zitten in het gebouw van Groos Orthopedagogiek en daar is men gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met lees-en spellingsproblemen. Deze kinderen vallen vaak buiten de boot op school met het reguliere spellingsprogramma. Bij Groos krijgt het kind de spelling en de bijbehorende regels heel gestructureerd aangeboden in het tempo dat het kind aankan. Hierdoor krijgt het kind in zijn eigen tempo de kans de stof te verwerken en zich eigen te maken. Door deze gestructureerde manier van werken worden verbluffende resultaten geboekt!

Wordt logopedie vergoed door mijn verzekering?

Ja. Bij de meeste zorgverzekeraars zit logopedie nog steeds in het basis pakket. Maar let op de kleine lettertjes: bij sommige verzekeringsmaatschappijen is er een quotum; dat wil zeggen: is er een maximale hoeveelheid aan behandelingen. Ook kunt u het beste van tevoren aan de logopedist vragen of hij of zij een contract heeft met uw zorgverzekeraar, want sommige verzekeraars vergoeden alleen als u een logopedist bezoekt met wie zij een contract hebben.

Gezien de arbeidsintensieve en moeizame betalingstrajecten van de zorgverzekeraars gaan wij zo snel mogelijk over op een pinautomaat, waarbij er direct afgerekend dient te worden. Ook kunt u per maand vooruitbetalen indien uw kind alleen naar de logopedielessen komt. De kosten per behandeling zijn 35,00 euro. Uw verzekeringsmaatschappij vergoed hiervan een aanzienlijk deel: 27,10 euro. U dient de rekening dus zelf in bij uw verzekeringsmaatschappij.


Mijn kind is niet altijd goed te verstaan; hij mompelt, maar hij krijgt een beugel en dan komt het toch ook vanzelf wel goed?

…. Nou nee…! Zijn tanden gaan er rechter mee staan, maar zijn spraak zal misschien zelfs verslechteren, omdat hij nu ook nog een beugel in zijn mond heeft hetgeen het netjes spreken en goed articuleren bemoeilijkt. En als je de verkeerde slik en spraakgewoontes niet aanpakt , dan heb je ook kans dat de tanden weer schots en scheef gaan staan als de beugel er weer uit is. En da’s wel een beetje zonde!
Dus daar heb je die logopedielessen voor: gewoon een paar lesjes laten volgen (één keer per week een half uurtje en dat duurt een maand of 2) en de meeste kinderen hebben het best vlot onder de knie. Heel leuk zijn onze zogenaamde 'slikgroepjes': op dinsdagmiddag zijn er vrije inloop lessen, waar uw kind na aanmelding via de site zo in kan stappen. Ieder leert op haar of zijn eigen niveau, maar heeft les in een groepje. De kinderen stimuleren elkaar op deze manier om verder te komen. Soms zit je alleen, soms zit je met een paar andere kinderen. Dat kan per keer verschillen.