Het verloop van de normale spraak-, taalontwikkeling

Positief bekrachtigen

Natuurlijk is ieder kind anders. Maar toch is het fijn om als ouder wat inzicht te hebben in wat een gemiddeld kind kan op een bepaalde leeftijd. Hieronder een standaardlijst van het verloop van een normale spraak-taalontwikkeling. En als je het idee hebt dat je kind wat achterloopt, dan kun je altijd raad vragen bij een logopediste. In ieder geval kan je je kind al helpen door te proberen om zelf langzamer en duidelijker te spreken. En om het kind goed aan te kijken als je praat, zodat hij de beweging van je mond er goed bij ziet. Zeg verder liever niet 'nee' als hij 't fout zegt. Zeg liever opgewekt: 'ja' en herhaal het fout gezegde woord dan goed. Voorbeeld?

uiting kind: 'taat'                           antwoord van moeder: 'ja, een paard!'

                     'daa pop!'                                                           ' daar is de pop'

  

Ook belangrijk is het om je kind niet steeds te gebruiken als een soort circusact; 'kijk eens wat ze al kan? , zeg eens auto, Lotje, zeg maar AUTO!'. Heel vermoeiend en vervelend om op die manier op te moeten zitten en pootjes te geven.

Hoe dan wel? Door bijvoorbeeld zelf met een autootje te gaan spelen en haar zo als het ware uit te lokken om mee te doen.

uiting ouder: 'toet toet, daar komt de auto'               uiting kind: 'auto, auto ! toetoet!!  '                 ...voilá !

 1 à 1½ jaar

- brabbelen
- eerste woorden: papa en mama, bal 
- woorden directe omgeving:
   personen, dieren, voertuigen, speelgoed
  lichaamdelen, voedsel, kledingstukken. 
-  naast woorden nog steeds brabbelen
- uitspraak veelal onvolledig: taat = paard, peei = speen 

   
2 jaar

- woordenschatexplosie
- maakt allerlei 2 woordzinnen (bv: 'ook mee')
- passief kent het kind meer woorden dan actief
- veel woorden en zinnen zijn nog krom

 

3 jaar

- verstaanbaarheid neemt toe voor bekenden
- maakt steeds meer 3-5 woordzinnen
- grammaticaal kloppen de zinnen nog niet altijd
- tweede en grotere woordenschatexplosie: 
  namen van kleuren , begrippen  als lang, groot, hoog ,
  plaats- en  tijdsaanduidingen

   

4 jaar

- zinsbouw en verstaanbaarheid verbeteren
- meervoud en werkwoordsvormen zijn nog lastig


5 jaar

- redelijk goed gebouwde zinnen
- verstaanbaarheid goed, ook voor vreemden
- het kind zal zijn woordenschat nog verder uitbreiden en de wendbaarheid in de taal vergroten maar spreekt zeer behoorlijk en begrijpt de meeste zaken goed.
- Het opvolgen van aanwijzingen lukt vaak net niet!