KIK- dit ben ik!

 

         Een training voor kinderen in het Voortgezet Onderwijs

 

Wie ben ik en wat doe ik?

 

 CHILL     SHIT     MOEILIJK    COOL     LOSER    LOMP     MEGA     VET

        

De krachttermen en oordelen vliegen je om de oren; veel pubers doen stoer en roepen van alles. Anderen lijken onbereikbaar en er komt nagenoeg niets meer uit.

Maar hoe voelen de kinderen zich nou echt? Hoe blijf je als ouder of leerkracht aangesloten? Hoe vergroot je je grip? Hoe help je je kind evenwichtig en gelukkig te zijn? En hoe zorg je ervoor dat je kind daadwerkelijk een praatje leert houden, dat goed in elkaar zit en overtuigt?

 

Op de middelbare school is het in de ogen van kinderen vaak een kwestie van handhaven en overleven. Schoolwerk lijkt soms wel een bijzaak; belangrijker zijn vragen als: zeg je de goede dingen, draag je de goede merken, heb je de goede vrienden, maak je de goede opmerkingen in de klas (als je dat al durft), ben je cool, word je geaccepteerd, hoor je er bij, etc.? Sommigen kinderen kruipen in hun schulp en komen niet (meer) tot hun recht. Anderen overschreeuwen hun onzekerheid, maken grapjes ten koste van anderen, ontpoppen zich tot pesters en verharden. Uitlachen lijkt hun tweede natuur geworden. En dan is er de zwevende groep volgers, die zich over het algemeen niet durft uit te spreken en geen stelling neemt, maar meewaait met alle winden. De meeste kinderen willen vooral niet uit de toon vallen – de angst om gepest te worden is groot - en doen hun best om op elkaar te lijken. En dat is heel jammer, want ze zouden zich vast veel prettiger voelen (en beter presteren) als ze meer zichzelf konden zijn en juist hierom zouden worden gewaardeerd.

 KIK – dit ben ik! voor het Voortgezet Onderwijs

 De cursus ‘KIK - Dit ben ik!’ heeft tot doel kinderen beter uit de verf te laten komen. Door hun gevoel van eigenwaarde te vergroten en hen te leren om op een meer opbouwende manier met elkaar om te gaan. Zodat ze evenwichtiger in het leven staan.

Hun spreekvaardigheid wordt vergroot d.m.v. logopedische oefeningen (adem, stem, intonatie en uitspraak, mimiek en houding).

Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en aan het verruimen van inzicht (weerbaarheid, inlevend vermogen, samenwerken, omgaan met lastige situaties, faalangst, pesten, stress en tegenslag).
En er wordt geïmproviseerd en gepresenteerd voor de camera, met aandacht voor logische opbouw, overtuigingskracht en originaliteit.

 


Een cursus om beter uit de verf te komen.

 

In de KIK  voor het Voortgezet Onderwijs komen allerlei onderwerpen aan bod aan de hand van zes peilers van communicatie : spreken, luisteren, inhoud, vorm, creativiteit en ‘ik’.

 

We werken op een praktische manier, aan de hand van oefeningen en rollenspellen, waarbij de leerlingen leren zich te ontspannen en zich positief op te stellen. En we sporen ze aan om hun creativiteit in te zetten.

Juist voor die kinderen waarbij de problemen ogenschijnlijk niet heel groot zijn, maar waarbij een extra steuntje in de rug wel zeer welkom is. Gewoon omdat het zo veel fijner is wanneer je lekkerder in je vel zit.

 

 

 

In de KIK training leer je:

 

Spreken:

-van alles op het gebied van communicatie en logopedie: adem, houding, stem en spraak, zodat je je verstaanbaar kunt maken.

-alerter en weerbaarder te zijn, je woordje te durven doen met respect voor jezelf en de ander (en je te realiseren dat dit iets anders is dan botweg brutaal zijn en de les te verstoren).

 

Luisteren:

-genuanceerder te luisteren, je inleven in een ander, de ander ook de tijd en ruimte te gunnen, en de dingen vanuit een ander perspectief proberen te zien.

-socialer omgaan met elkaar, beseffen wat pesten voor effect heeft op een ander en durven op te komen voor een ander.

 

Inhoud

-spreekbeurten, presentaties en debatten voor te bereiden.

-leren argumenten te verzamelen en te formuleren

 

Vorm

-jezelf te presenteren; hoe kom je over, wat straal je uit, klopt dat met wie je wilt zijn?

-spreekbeurten en presentaties op een creatieve en oorspronkelijke manier vorm te geven.

 

Creativiteit

-je uiten op een meer expressieve manier

-te improviseren voor publiek en camera.

 

‘Ik’

-keuzes te maken en een eigen mening te vormen en daarvoor uit te durven komen

-en je leert wat het is om jezelf te durven zijn. Zodat je met meer zelfvertrouwen in het leven staat.

 

 

 

Training: achtergrond en opzet

 

We hebben KIK ontwikkeld vanuit onze achtergrond en ervaring op het gebied van logopedie, presentatie en communicatie, voor kinderen die beter tot hun recht zouden kunnen komen dan ze nu doen. Gedurende de training werken de kinderen op school aan hun weerbaarheid, inlevend vermogen, presentatievaardigheden, logopedische vaardigheden, expressie en zelfvertrouwen. Zodat ze op een positieve manier durven te laten zien en horen wie ze zijn en wat ze kunnen!

Er wordt cursusmateriaal meegegeven, met oefeningen voor thuis, maar er wordt geen echt ‘huiswerk’ gegeven: het gaat bij KIK om meedoen: een actieve houding en inzet tijdens de cursus.

 

De training wordt per groep gegeven door 2 trainers.

KIK – Dit ben ik! voor het voortgezet onderwijs bestaat uit 8 workshops van 50 minuten.

Er is plaats voor max. 16 kinderen per trainingsgroep. De prijs is 300,-- euro (betaling vooraf, bij inschrijving). De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden deze kosten grotendeels, gezien de logopedische onderdelen. U kunt uw kind telefonisch of via de website opgeven. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en volgorde van aanmelding. De cursusdata en tijd voor uw kind worden u dan zo spoedig mogelijk doorgegeven.

 

U kunt ons uiteraard mailen op info@offerhauscommunicatie.nl als u nog vragen heeft.

 

 

Informatie, intake, evaluatie

Voorafgaand aan de training wordt elke deelnemende leerling verzocht een intake formulier in te vullen, waar mogelijk aangevuld door ouders en leerkrachten.

Ook geven we een KIK informatieavond voor ouders en leerkrachten. Door hen bij de training te betrekken kan op meerdere fronten aan dit onderwerp aandacht worden besteed, hetgeen de effectiviteit verhoogt.

Tussentijds en na afloop van de KIK wordt geëvalueerd.