Frequently Asked Questions

Hoe kan ik mijn kind opgeven?

U kunt uw kind opgeven door middel van het inschrijfformulier. Dit vindt u op de site via een link in blauwgedrukte letters. Uw kind komt dan op een wachtlijst voor de eerstvolgende ronde. Wanneer u het cursusgeld heeft betaald, is uw inschrijving definitief en krijgt u van ons bericht wat de mogelijke startdatum is.

Wat voor kinderen komen er naar de KIK-training?

Kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De ene wordt wel eens gepest, de ander is gewoon wat verlegen een volgende lijkt vaak zo stug en maakt niet makkelijk contact. Een ander pest zelf wel eens uit onmacht en de ouders weten niet hoe dit te veranderen. Een volgende doet weer heel gek in gezelschap, weet zich geen houding te geven. Er zijn ook kinderen die totaal geen inlevend vermogen tentoon spreiden. En je hebt ook kinderen waar niet echt de vinger op het probleem te leggen is, maar je hebt als ouder toch het gevoel dat ie niet lekker in zijn vel zit en dat ie niet goed uit de verf komt en dat vind je zo zonde. Kortom: het kan van alles zijn en al deze kinderen zijn welkom bij de KIK-training.

Mijn kind is 9. In welke groep wordt mijn kind ingedeeld?

De KIK-training wordt gegeven voor twee groepen: 1: kinderen van de onder en middenbouw en 2: kinderen van de bovenbouw. Een kind van 9 die al in groep 6 zit, wordt doorgaans ingedeeld in de tweede groep.

Mijn kind is 8, is dat niet wat oud voor de onder en middenbouw groep?

Nee, in deze training worden basisbeginselen van communicatie en interactie doorgenomen. Ieder kind haalt op zijn/haar eigen niveau uit de KIK wat er in zit en wordt ook op zijn / haar niveau aangesproken. Vaak is het voor een kind uit groep 5 juist een fijne ervaring om binnen de groep te merken dat de stof goed te behappen is. Bij de moeilijkere oefeningen kunnen zij de jongere kinderen ook een beetje 'helpen' en kunnen vaker iets voordoen waar ze dan ook juist weer zelfvertrouwen uit putten.

Mijn kind is 4. Is dat te jong voor de KIK?

Meestal zijn de kinderen minimaal 5 als ze beginnen aan de KIK-training. Als u uw kind echt graag al zou willen laten starten, geeft u dit dan aan op het inschrijfformulier, dan bespreken we het even apart; de ene 4 jarige is natuurlijk de andere niet...

Is het echt nodig om op het inschrijfformulier bij "Bijzonderheden van uw kind" iets in te vullen?

Ja, deze informatie stelt ons in staat om optimaal in te spelen op de problematiek van uw kind. tevens is het een uitgangspunt voor de rapportage aan het einde van de training.

Mijn kind is alleen een beetje verlegen. Is de KIK-training geschikt?

Ja zeker; voor ieder kind dat een extra steuntje in de rug kan gebruiken is de KIK-training juist geschikt, omdat hij of zij meer zelfvertrouwen kan ontwikkelen en meer inzicht en plezier in communicatie zal krijgen.

Wordt er rekening gehouden met de afzonderlijke problemen van ieder kind?

Ja; er is een vaste opbouw van de lessen, maar daarnaast wordt er spelenderwijs per kind ook ingespeeld op zijn of haar specifieke problemen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven wat de specifieke aandachtspunten van uw kind zijn, zodat er in de training aan kan worden gewerkt.

Is het programma van groep 1 hetzelfde als het programma van groep 2?

Nee, in de tweede groep komen allerlei technieken en moeilijkere onderwerpen aan de orde en wordt de nadruk meer verlegd naar jezelf presenteren. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames en de kinderen moeten elkaar en zichzelf ook feedback gaan geven. Handig bij spreekbeurten en boekbesprekingen!

Mijn kind durft dat nooit; een praatje houden voor de camera!

ja hoor, let maar eens op! Over het algemeen doen ze uiteindelijk allemaal mee en zijn dan blij verrast over zichzelf en wat ze allemaal durven! een enorme boost voor hun zelfvertrouwen!

 

Is 8 lessen genoeg?

In de training gebruiken wij 8 lessen voor een basisprogramma, waarin allerlei facetten van communicatie worden aangeboden. Regelmatig komen kinderen naar een herhalings of vervolg KIKtraining, om het geleerde beter toe te leren passen in het dagelijkse leven. Bij sommige kinderen is 8 lessen voldoende omdat het hen nèt de oppepper geeft die ze nodig hadden. Andere kinderen geeft het juist de aanzet tot verandering en is een herhalings en/of vervolgKIK aan te raden.

Is de KIK-training vermoeiend?

Eigenlijk niet. Het is leuk en leerzaam en zoveel mogelijk juist ontspannend; we willen dat de kinderen leren praten met plezier en hen met een goed gevoel het weekend in laten gaan. Daarom beginnen en eindigen we met een korte ontspanningsoefening. Het klimaat binnen de groep is ondersteunend en vriendelijk. Iedereen heeft zijn / haar aandeel, niemand wordt onder de voet gelopen, ieder komt aan bod; er hoeft nergens om aandacht te worden gevochten. We houden de zaken laagdrempelig en uitnodigend, waardoor de kinderen als vanzelf steeds een stukje meer durven.

Wordt de KIK vaker in het jaar gegeven?

Ja, in beginsel 2 á 3 x per jaar starten er nieuwe rondes in januari / maart,  augustus / november bij voldoende aanmeldingen en beschikbaarheid van de ruimte. Bij voldoende aanmeldingen van kinderen van 1 school kan worden besproken om dáár een training te laten plaatsvinden.

 

 Mijn kind draait niet lekker op school en thuis en dit zorgt voor zulke problemen dat het advies is gegeven om naar een psycholoog te gaan. Is de KIK-training een oplossing?

Nee. Onze achtergrond is logopedie, communicatie en presentatie. De KIK-training kan een aanvulling zijn op het aanbod dat uw kind krijgt, en het kan hem meer inzicht geven in interactie en communicatie. Maar het is geenszins een psychologische behandeling. Voor ernstige gevallen is uitgebreid onderzoek en wellicht behandeling bij een psycholoog, een orthopedagoog of een psychologisch instituut de aangewezen weg.

Wat gebeurt er als de KIK-training vol zit?

Er is plaats voor 10 kinderen per groep. Zodra uw inschrijvingsformulier en betaling binnen zijn wordt uw kind ingedeeld en krijgt u bericht. Als er geen plaats meer is voor de eerstvolgende ronde, nemen wij contact met u op en plannen we met u de eerstvolgende mogelijkheid.

Gaat de KIK-training door in de schoolvakanties?

Nee, in de schoolvakanties is er geen KIK-training.

Wordt de KIK-training vergoed door de verzekering?

Ja, deels wel! Het logopedische gedeelte wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Lees zelf uw polisvoorwaarden na.