Logopedische vaardigheden voor leerkrachten

Eigen stem en spraak
Het beroep van leerkracht is een stembelastend beroep bij uitstek. In het onderwijs blijken stemproblemen vaker en in ernstiger mate voor te komen dan bij andere stembelastende beroepen en leiden onder meer tot een vermindering van plezier in en kwaliteit van lesgeven en relatief veel werkverzuim. Leerkrachten communiceren en presenteren immers de hele dag door. Reden te meer om alert te zijn op het juiste gebruik van stem en spraak. Veelvoorkomende klachten zijn: schorheid, ‘stem kwijt’, keelpijn, hoofdpijn, rugklachten, nek- of schouderpijn, hyperventilatie, kortademigheid en slechte verstaanbaarheid.
Stoornissen van de stem bij stem- belastende beroepen kunnen door een veelheid van oorzaken ontstaan, zoals intensief stemgebruik, omgevingsfactoren, algemene lichamelijke factoren en psycho-emotionele factoren. Vanwege de toegenomen complexiteit vereisen de onderkenning, behandeling en preventie van stemproblemen vaak een multidisciplinaire aanpak.
Een opfrisprogramma omtrent de eigen logopedische vaardigheden kan hierbij een stap in de goede richting zijn.

Signaleringsfunctie
In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het onderwijs. De groepen zijn groter geworden en ondersteunende taken binnen de school zijn wegbezuinigd. Een van die ondersteunende taken was de logopedische screening op scholen. Op deze manier werd bijtijds gesignaleerd als een kind op logopedisch vlak onvoldoende functioneerde. Deze taak is nu aan de leerkracht.

Aangezien leerkrachten al ongekende duizendpoten zijn, kunnen wij ons voorstellen dat een opfriscursus over welke kinderen bij een logopedist terecht zouden kunnen welkom is.

Wat hoort er ook weer allemaal bij, wat zijn waarneembare symptomen en wanneer en hoe neem je daar actie op?

Ondersteuning en preventie
En hoe kun je een kind dat logopedie heeft ook in de klas ondersteuning bieden? De logopedische therapie zal namelijk veel sneller aanslaan en beklijven, wanneer er op school de juiste aandacht aan wordt besteed. Er zijn heel wat vragen te verzinnen omtrent de logopedische behandeling van leerlingen en als je de antwoorden eenmaal weet kost het echt niet zoveel extra tijd.
Bijvoorbeeld: Hoe benader je een stotterend kind? Wat mag je van een stotterend kind verwachten en / of vragen in de klas?
Wat voor adviezen kun je geven aan dyslectische kinderen? Is het nu wel of niet goed om de kinderen eerst te vragen een hap lucht te nemen vóórdat ze gaan voorlezen? Waar moeten kinderen met stemproblemen op letten en hoe kan je hen daarbij helpen?
Wat zijn handige oefeningen die je zou kunnen doen met de hele klas om enerzijds de behendigheid te vergroten en anderzijds kinderen met mogelijke problemen er uit te kunnen filteren?

Training logopedische vaardigheden voor leerkrachten

Uitgangspunt
Vanuit onze achtergrond hebben wij op het gebied van communicatie en logopedie een programma ontwikkeld, speciaal toegespitst op leerkrachten.
In een cursus van 2 x 3 uur kunnen wij u en uw team een aantal basisprincipes over houding, adem, stem en articulatie bijbrengen. Dit zal leiden tot een grotere bewustwording in het gebruik van stem en spraak en de signalering van problemen in dat gebied. Hierdoor kunnen gaandeweg klachten gereduceerd en voorkomen worden.

In de 2 praktijkgerichte workshops komen verschillende facetten van communicatie en logopedie aan de orde. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames, ter verhoging van het zelfinzicht en als uitgangspunt voor ontwikkeling.

Doel

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.m.:

Persoonlijke Analyse en Actieplan
Voor iedere deelnemer wordt een Persoonlijke Analyse en Actieplan opgesteld, inclusief een logopedisch advies. Van daaruit kan een ieder gericht gaan werken aan verbetering.

Trainingsinformatie:
De training bestaat uit 2 workshops van elk 3 uur.
Deelname: minimaal 8 en maximaal 12 personen.
Kosten: 180,-- euro per leerkracht (betaling vooraf bij inschrijving)

U kunt ons uiteraard bellen als u nog vragen/opmerkingen heeft.

Marjet Offerhaus en Ariane Offerhaus

NB: Onze logopediepraktijk is op 1 januari 2004 verhuisd. Wij hebben ons gevestigd in het Studiecentrum Statenkwartier aan de Statenlaan 52, 2582 GP Den Haag Tel.: 070-358-61-00 Tram 17 stopt bij ons voor de deur, halte hoek Frederik Hendriklaan; ons pand grenst aan het Abn-Amro kantoor. Op de Statenlaan kunt u vrij parkeren en er is meestal voldoende parkeerruimte.