Trainingen

Pakket

Offerhaus Communicatie biedt advies en training op het gebied van communicatie en presentatie. Ieder bedrijf heeft zijn eigen karakter en eigen problematiek. Daarom wordt elke training ontwikkeld in overleg met de client. Primair bij onze workshops staan zelfvertrouwen, durf, plezier en originaliteit. Doel is om het beste uit eenieder te halen en de juiste vaardigheden toe te voegen.

De trainingen zijn divers, flexibel en met overlap

Het aanbod van onze trainingen concentreert zich uiteraard rond de drie peilers: communicatie, presentatie en logopedie. Daar geen bedrijf hetzelfde is en wij samen met de client de uitgangspunten en de doelen van ieder trainingstraject bepalen, is ons pakket flexibel. Mengen mag!

Presentatie en communicatie

Presenteren is meer dan een mededeling doen. Veel interessanter is het om je inzichten te delen met je publiek en of toehoorders. Je presenteren en goed communiceren begint bij jezelf. Het is een uitdaging om van een gesprek of presentatie meer te maken en je publiek echt te bereiken, deelgenoot te maken, te overtuigen.

Offerhaus Communicatie neemt de kwaliteiten van de deelnemers als uitgangspunt. Juist omdat het waardevol is dat iedereen verschillend is. En ieders effectiviteit wordt getraind op een pragmatische manier, zowel in groepsverband als individueel.

Motivatietraining / interne communicatie

Iedere organisatie is in beweging, verandert, krimpt in of breidt uit. Een soepele interne communicatie en gemotiveerde mensen vergemakkelijken zo'n proces, op een aangename manier. Offerhaus Communicatie werkt hieraan, in nauw overleg met de client en met de medewerkers.

Trainingselementen:

.....Elkaar de ruimte geven en succes gunnen

Logopedie

Voor velen is het een verrassing dat logopedie tot onze peilers behoort. Maar communicatie en presentatie kunnen juist niet zonder! Elementen als een goede verstaanbaarheid, een prettige stemgeving, een ontspannen ademhaling, een levendige mimiek en een adequaat taalgebruik zijn onmisbaar voor een echte goede presentatie en een prettige communicatie. Bijna iedereen kan zich verbeteren op een of meer van deze vlakken. In al onze trainingen komen daarom logopedische vaardigheden aan bod. En voor intensievere training en logopedische therapie -al dan niet op doktersadvies- kunt u terecht bij onze logopediepraktijk op de Frankenslag te Den Haag.

Klik hier voor meer informatie over onze Logopediepraktijk.

Sollicitatietraining

Offerhaus Communicatie traint mensen om zichzelf zo te presenteren dat ze het beste van zichzelf kunnen laten zien.

Een mooi evenwicht leren vinden tussen alertheid en ontspanning. Onder andere door je op een andere manier voor te bereiden. Je capaciteiten en vaardigheden naar voren leren brengen en kijken of de bedrijfscultuur bij je past. De potentiële werkgever overtuigen van je motivatie en inzet. En daarbij vooral jezelf kunnen blijven.

Trainingselementen:

Vergadertraining

Er wordt veel vergaderd in Nederland. Veel bedrijven zouden graag effectiever omgaan met de tijd, de inzet en de capaciteit van de medewerkers. Offerhaus Communicatie werkt met/gelooft in een systeem waarbij doelgerichtheid, motivatie en respect voor elkaar de basis vormen van een gerichte, korte en prettige vergadering.

Trainingselementen:

Conflicthantering en assertiviteit

Natuurlijk komt ieder bedrijf regelmatig in aanraking met conflictsituaties, zowel intern als extern. De kunst is om hier ontspannen mee om te leren gaan en een effectieve werksfeer te creeren. Offerhaus Communicatie biedt handvatten hiervoor, gericht op de bedrijfssituatie en de specifieke problematiek. Ook kunnen wij middels een coachingstraject mensen positiever en doelmatiger met elkaar leren communiceren.

Trainingselementen:

Leidinggeven

Een leidinggevende positie geeft iemand een zekere macht waar hij of zij mee om kan leren gaan op een open en enthousiasmerende wijze. Offerhaus Communicatie werkt hieraan en maakt hierbij gebruik van de sterke punten van de deelnemer. Onder meer wordt aandacht gegeven aan het motiveren van werknemers. Met gemotiveerd personeel werkt het immers veel aangenamer en doelgerichter.

Trainingselementen: