Conflicthantering en assertiviteit

Natuurlijk komt ieder bedrijf regelmatig in aanraking met conflictsituaties, zowel intern als extern. De kunst is om hier ontspannen mee om te leren gaan en een effectieve werksfeer te creeren. Offerhaus Communicatie biedt handvatten hiervoor, gericht op de bedrijfssituatie en de specifieke problematiek. Ook kunnen wij middels een coachingstraject mensen positiever en doelmatiger met elkaar leren communiceren.

Trainingselementen: