Offerhaus Communicatie is er op gericht mensen plezier te geven in het spreken. Iedereen kan zichzelf immers verbeteren op het gebied van presentatie en communicatie.

Wij geven trainingen en workshops om gesprekken en presentaties effectiever en boeiender te maken. En om de interne communicatie te versoepelen.

ingrediënten van de training zijn: persoonlijke aandacht, pragmatiek, inventiviteit, durf, uitstraling, plezier, interactie en creativiteit.

De werkmethode: in goed overleg

Wij vinden het belangrijk om met onze cliënten van gedachten te wisselen zodat we een gerichte training kunnen geven. In overleg met cliënt wordt een specifiek programma ontwikkeld. De training wordt afgestemd op het werkgebied en het niveau van de deelnemers.
Gedurende en na afloop van de training wordt geanalyseerd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Eigen inzet van het individu en het teamgevoel

Tijdens de workshops worden de deelnemers aangemoedigd zichzelf te zijn: doel is om het beste uit eenieder te halen en de cursisten te leren om optimaal gebruik te maken van hun eigen afzonderlijke capaciteiten. Middels eenvoudige, pragmatische tips, oefeningen en inzichten worden de vaardigheden uitgebreid.
Bij workshops in groepen speelt ook de interactie en de samenwerking een grote rol.
Programmaonderdelen zijn bijvoorbeeld speciale cases, rollenspellen, luistervaardigheid- en improvisatieoefeningen.

Iedere deelnemer werkt vanuit zijn of haar eigen niveau

Binnen de training wordt met iedere deelnemer gewerkt aan persoonlijke aandachtspunten. Wij trainen over het algemeen deelnemers van gemiddeld tot en met hoog niveau. Natuurlijk zijn deelnemers van ieder niveau welkom.
Wel is het voor bepaalde trainingen aan te raden binnen de groepen niet een al te groot verschil tussen de deelnemers te laten bestaan.

Opbouw van workshops voor een hoger rendement

De opbouw en wijze van training zijn oorspronkelijk, confronterend en enthousiasmerend. Om het rendement uit de training te optimaliseren, worden de workshops meestal in twee of meerdere delen gegeven.
Een regelmatige opfriscursus kan er toe bijdragen dat de kennis beter blijft hangen en een tweede natuur wordt.

De trainingen worden in overzichtelijke groepen gegeven. Er zijn deeltrajecten waarbij individuele begeleiding meer resultaat heeft en situaties waarbij grotere groepen een meerwaarde hebben. Dit laatste kan bijvoorbeeld bij motivatieprogramma's goed werken. Veel bedrijven kiezen voor een samengestelde aanpak.

De trainingen zijn divers, flexibel en met overlap

Het aanbod van onze trainingen concentreert zich uiteraard rond de drie peilers: communicatie, presentatie en logopedie. Daar geen bedrijf hetzelfde is en wij samen met de client de uitgangspunten en de doelen van ieder trainingstraject bepalen, is ons pakket flexibel. Mengen mag!